• Hem
 • Familjevärd

Att vara familjehem

Att vara familjehem innebär att man öppnar sitt hem till ett barn, ungdom eller vuxen som är i behov av att kunna ta del av den omsorg som ett väl fungerande familjehem kan erbjuda. 

Det kan handla om att erbjuda ett hem under en kortare eller längre tid och det finns också många olika varianter av familjehemsplaceringar. Därför är det viktigt att i utredningen få fram en så tydlig profil som möjligt av er som familjehem och att ni noga har tänkt igenom vad det innebär att ta sig an ett barn eller ungdom. 

Ett barn eller ungdom som är placerad hos ett familjehem ska få en trygg och säker tillvaro och ges goda förutsättningar för att på bästa sätt kunna utvecklas till att bli självständiga och trygga  individer utifrån de förutsättningar man har med sig.

En placering av ett barn eller ungdom sker alltid i samverkan med socialtjänsten som också är ytterst ansvariga för den som blir placerad i ett familjehem  som förmedlas av Nordwind-Care AB. I de flesta fall upprättas en genomförandeplan enligt BBIC där alla inblandade vid en placering involveras på olika sätt.

Nordwind Care AB använder sig av ett webbaserat  journalsystem där våra familjer kan lämna in månadsrapporter, göra daganteckningar, ta del av planerade möten o.s.v. 

Alla asylsökande ensamkommande barn som kommer till Sverige får en en god man som företräder barnet i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe. Det betyder att den gode mannen har rätt och skyldigheter att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga.

 

Vilket stöd ger vi våra familjehem?

Att vara familjehem är en viktig samhällsinsats som är givande, men kan också vara krävande. Därför ger Nordwind Care alltid sina familjehem100% stöd under hela perioden som familjehem.

Fokus 24

Nordwind Care har utvecklat ett koncept för att kunna vara ett stöd för våra familjer och barn/ungdomar. Våra Fokus 24 team består av:

 • Familjehemskonsult - Utredningar, kontakt mot familj och kommun.
 • Familjerådgivare - stöd till familjehemmen och utbildning av familjehem
 • Kurator - Samtalsstöd för Familj och barn/ungdomar som är placerade
 • Integratiionssamordnare - Utbildning för familjer och barn/ungdomar
 • Fritidskonsulent - Kontakt med föreningar, aktiviteter i kommunen. ordnar aktiviteter där barn/ungdomar får prova på olika aktiviteter.

Vem kan bli Familjehem?

För oss kan ett familjehem se ut på lite olika  sätt. Ni kan vara gift, sambo eller ensamstående. Ni kan bo i lägenhet , villa,  på landet eller i stan. Det som är viktigt är att ni är en trygg vuxen för den placerade ungdomen, att ni bryr er om ungdomen och ger dem värme och omsorg under den tid placeringen fortlöper.

Det krävs ingen formell utbildning eller kompetens inom socialt arbete för att bli familjehem. Det viktigaste är ni har ett stort engagemang, en personlig mognad och ett sunt förnuft. En förutsättning är givetvis att ni har ordnade levnadsförhållanden, en stabil ekonomi  och  en god psykisk hälsa. Som familjehem är det viktigt att kunna ge ungdomarna struktur, våga sätta gränser och ha ett stort tålamod. Ni måste vara flexibla och kunna anpassa er till nya situationer.

Ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige kan många gånger upplevt en svår separation där saknaden efter familj och släkt är stor. Barnen har kommit till ett nytt okänt land, med nytt språk och en kultur väldigt olik deras egen. Barnen har många gånger upplevt traumatiska händelser både från hemlandet men även under flykten till Sverige. Dessutom befinner sig barnet i en asylprocess där ovissheten om framtiden är stor. För att på bästa sätt kunna möta upp dessa barns behov behöver familjevärdarna ha stor förståelse för barnets situation och vara öppensinnad samt nyfiken för kulturella skillnader och olikheter.

Det första som är viktigt är att alla i familjen är överens om att vilja ta emot en ungdom och att detta beslut är genomtänkt, då alla i familjen kommer bli berörda. Ni som familj behöver kunna erbjuda barnet ett eget trivsamt rum, med åldersanpassad möblering. Detta för att de behöver kunna vara för sig själva ibland.

Visste du att...

 • Som Värd får du en kvalificerad Värdhemskonsult med lång erfarenhet av ensamkommande unga. En personlig kontakt för handledning och som kommer på regelbundna besök.

 • En omfattande kartläggning av tidigare projekt med språkpraktik platser visar på häpnadsväckande resultat där 93 % av deltagarna med språkproblem var anställda efter 2 år.

 • Vi har ett team bestående av familjevärdhemskonsulter, terapeuter, koordinatorer för våra familjevärdar och även kvalificerade handledare för vår Språkpraktik.

 • Vi finns för er 24 timmar om dygnet årets alla dagar. Vi finns där när ni behöver oss.

 • Vi hjälper er med löpande utbildning och utvecklingsmöjligheter.  Vi utbildar er på vägen mot godkänd familjevärd och sedan finns vi med under hela åtagandet.

Visste du att...
 • Vi hjälper er med löpande utbildning och utvecklingsmöjligheter.  Vi utbildar er på vägen mot godkänd familjevärd och sedan finns vi med under hela åtagandet.

 • Som Värd får du en kvalificerad Värdhemskonsult med lång erfarenhet av ensamkommande unga. En personlig kontakt för handledning och som kommer på regelbundna besök.

 • Vi har ett team bestående av familjevärdhemskonsulter, terapeuter, koordinatorer för våra familjevärdar och även kvalificerade handledare för vår Språkpraktik.

 • En omfattande kartläggning av tidigare projekt med språkpraktik platser visar på häpnadsväckande resultat där 93 % av deltagarna med språkproblem var anställda efter 2 år.

 • Vi finns för er 24 timmar om dygnet årets alla dagar. Vi finns där när ni behöver oss.