Vad får familjehemmet för ersättning?

När ett barn blir placerat hos dig utgår en ekonomisk ersättning som består av två delar.

Arvode

Arvode är den ersättning vi betalar ut och kan ses som er lön för uppdraget. Vi betalar ut ersättning, arbetsgivaravgift och ni betalar skatt. Arvodet varierar beroende på hur krävande uppdraget är.  T.e.x om det handlar om förstärkt familjehem så kanske en förälder måste vara hemma deltid eller heltid och får då ersättning för detta.  Vi räknas dock inte som arbetsgivare och man måste själv anmäla sjukdom o.s.v. till försäkringskassan.

Omkostnad

Omkostnadsersättningen ska täcka de omkostnader som uppkommer i samband med att det kommer en ny familjemedlem tex. mat, personlig hygien, kläder, fritid. Omkostnadsersättningen är skattefri och betalas ut av oss tillsammans med arvodet. Omkostnadsdelen kan delas upp i två delar

1. Grundersättning (enligt SKL rekommendationer)

2. Tillägg (Vi betalar ut en högre ersättning för att täcka upp de ökade omkostnader som kan uppstå) För att få den högre ersättningen skall familjen lämna in uppgifter till oss om varför man har behov av den högre ersättningen. Inga kvitton krävs än så länge. 

Den skattefria ersättningen är reglerad av skatteverket och där kan ni också läsa om vad som gäller. Vid deklarationen får ni också fylla i uppgifter om detta. Vi följer alltid skatteverkets rekommendationer. 

I de fall ungdomar erhåller ersättning för barnbidrag eller CSN minskas den skattefria omkostnadsersättningen med samma summa.

 

Visste du att...

  • Vi hjälper er med löpande utbildning och utvecklingsmöjligheter.  Vi utbildar er på vägen mot godkänd familjevärd och sedan finns vi med under hela åtagandet.

  • En omfattande kartläggning av tidigare projekt med språkpraktik platser visar på häpnadsväckande resultat där 93 % av deltagarna med språkproblem var anställda efter 2 år.

  • Som Värd får du en kvalificerad Värdhemskonsult med lång erfarenhet av ensamkommande unga. En personlig kontakt för handledning och som kommer på regelbundna besök.

  • Vi finns för er 24 timmar om dygnet årets alla dagar. Vi finns där när ni behöver oss.

  • Vi har ett team bestående av familjevärdhemskonsulter, terapeuter, koordinatorer för våra familjevärdar och även kvalificerade handledare för vår Språkpraktik.

Visste du att...
  • Vi har ett team bestående av familjevärdhemskonsulter, terapeuter, koordinatorer för våra familjevärdar och även kvalificerade handledare för vår Språkpraktik.

  • En omfattande kartläggning av tidigare projekt med språkpraktik platser visar på häpnadsväckande resultat där 93 % av deltagarna med språkproblem var anställda efter 2 år.

  • Vi hjälper er med löpande utbildning och utvecklingsmöjligheter.  Vi utbildar er på vägen mot godkänd familjevärd och sedan finns vi med under hela åtagandet.

  • Vi finns för er 24 timmar om dygnet årets alla dagar. Vi finns där när ni behöver oss.

  • Som Värd får du en kvalificerad Värdhemskonsult med lång erfarenhet av ensamkommande unga. En personlig kontakt för handledning och som kommer på regelbundna besök.