Vår kvalitetspolicy

Ett välmående företag har ofta ett välutvecklat kvalitetsledningssystem och Nordwind Care AB är inget undantag. Ledningen för Nordwind Care AB arbetar för att säkerställa verksamhetens kvalitet. Kvalitetsarbetet utförs i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. (SOSFS 2011:9) Ledningssystemet skall sörja för att insatserna som genomförs lever upp till lagstiftningens krav på god kvalitet och att kvaliteten fortlöpande utvecklas och säkras. Kvalitetsledningssystemet skal vara ett stöd för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och ständigt förbättra verksamheten.

Visste du att...

  • Vi hjälper er med löpande utbildning och utvecklingsmöjligheter.  Vi utbildar er på vägen mot godkänd familjevärd och sedan finns vi med under hela åtagandet.

  • En omfattande kartläggning av tidigare projekt med språkpraktik platser visar på häpnadsväckande resultat där 93 % av deltagarna med språkproblem var anställda efter 2 år.

  • Vi har ett team bestående av familjevärdhemskonsulter, terapeuter, koordinatorer för våra familjevärdar och även kvalificerade handledare för vår Språkpraktik.

  • Vi finns för er 24 timmar om dygnet årets alla dagar. Vi finns där när ni behöver oss.

  • Som Värd får du en kvalificerad Värdhemskonsult med lång erfarenhet av ensamkommande unga. En personlig kontakt för handledning och som kommer på regelbundna besök.

Visste du att...
  • Vi har ett team bestående av familjevärdhemskonsulter, terapeuter, koordinatorer för våra familjevärdar och även kvalificerade handledare för vår Språkpraktik.

  • Vi hjälper er med löpande utbildning och utvecklingsmöjligheter.  Vi utbildar er på vägen mot godkänd familjevärd och sedan finns vi med under hela åtagandet.

  • En omfattande kartläggning av tidigare projekt med språkpraktik platser visar på häpnadsväckande resultat där 93 % av deltagarna med språkproblem var anställda efter 2 år.

  • Vi finns för er 24 timmar om dygnet årets alla dagar. Vi finns där när ni behöver oss.

  • Som Värd får du en kvalificerad Värdhemskonsult med lång erfarenhet av ensamkommande unga. En personlig kontakt för handledning och som kommer på regelbundna besök.