• Hem
 • Våra Tjänster

Familjehemsplaceringar

Nordwind care rekryterar familjehem som utreds för att vara lämpliga mottagare av barn,ungdomar och vuxna. Vi utreder alla våra familjehem enligt socialstyrelsens rekommendationer. Utredningarna är omfattande och genomförs i flera steg. Därför kan en utredning ta lång tid att färdigställa. Våra utredare är socionomer med lång erfarenhet som varit verksamma inom flera olika områden. Vi ser det även som mycket viktigt att ge vår egen personal utbildning och utvecklingsmöjligheter för att de på bästa sätt skall vara ett stöd för våra barn, ungdomar och vuxna som har behov av det stöd som ett väl fungerande familjehem kan ge.

Visste du att...

 • Som Värd får du en kvalificerad Värdhemskonsult med lång erfarenhet av ensamkommande unga. En personlig kontakt för handledning och som kommer på regelbundna besök.

 • Vi har ett team bestående av familjevärdhemskonsulter, terapeuter, koordinatorer för våra familjevärdar och även kvalificerade handledare för vår Språkpraktik.

 • Vi finns för er 24 timmar om dygnet årets alla dagar. Vi finns där när ni behöver oss.

 • En omfattande kartläggning av tidigare projekt med språkpraktik platser visar på häpnadsväckande resultat där 93 % av deltagarna med språkproblem var anställda efter 2 år.

 • Vi hjälper er med löpande utbildning och utvecklingsmöjligheter.  Vi utbildar er på vägen mot godkänd familjevärd och sedan finns vi med under hela åtagandet.

Visste du att...
 • En omfattande kartläggning av tidigare projekt med språkpraktik platser visar på häpnadsväckande resultat där 93 % av deltagarna med språkproblem var anställda efter 2 år.

 • Som Värd får du en kvalificerad Värdhemskonsult med lång erfarenhet av ensamkommande unga. En personlig kontakt för handledning och som kommer på regelbundna besök.

 • Vi har ett team bestående av familjevärdhemskonsulter, terapeuter, koordinatorer för våra familjevärdar och även kvalificerade handledare för vår Språkpraktik.

 • Vi finns för er 24 timmar om dygnet årets alla dagar. Vi finns där när ni behöver oss.

 • Vi hjälper er med löpande utbildning och utvecklingsmöjligheter.  Vi utbildar er på vägen mot godkänd familjevärd och sedan finns vi med under hela åtagandet.